Biuro Rachunkowe

Za należyte wykonanie usługi Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie według kryteriów określonych szczegółowo niżej ale ostatecznie nie mniej za miesiąc kalendarzowy niż (wynagrodzenie minimalne):

Rodzaj usługi Cena
Prowadzenie ewidencji przychodów /dla ryczałtu/ bez ewidencji VAT łącznie od 40 zł
prowadzenie ewidencji przychodów wraz z ewidencjami VAT łącznie od 80 zł
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT łącznie od 60 zł
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami VAT od 100 zł
Prowadzenie pełnej księgowości wg Ustawy o Rachunkowości od 500 zł

ale w ramach w/w kwot ulegają rozliczeniu (poprzez zarachowanie) następujące typowe czynności:

Rodzaj usługi Cena
Wpis lub transmisję danych do KPR lub ewidencji przychodów „ryczałtowca” 2 zł
Wpis do dowolnego innego obowiązkowego rejestru (np. dla podatku VAT) 2 zł
Sprawdzenie ewidencji sprzedaży sporządzonej samodzielnie przez podatnika od 10 zł za stronę
Sporządzenie DRA wraz z załącznikami dla ZUS oraz naliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy od 10 zł od jednej osoby
Sporządzenie zgłoszenia, aktualizację danych, wygłoszenia lub korekt do ZUS od 10 zł od jednej osoby
Rozliczenie L-4 (w tym wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku) od 10 zł od jednej osoby
Miesięczne rozliczenie pracownika lub zleceniobiorcy (lista płac z obliczeniem wszelkich: potrąceń, podatków, składek, rachunek, wpis do kartoteki wynagrodzeń) od 10 zł od jednej osoby
Przekaz drogą elektroniczną dokumentów do ZUS lub deklaracji do US (w tym z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) od 10 zł od zbioru dokumentów lub jednej transmisji danych
Przygotowanie i wydrukowanie przelewu bankowego od 3 zł
Sporządzenie dowolnej noty księgowej (dokumentu wewnętrznego) lub rozl. delegacji od 10 zł
Sporządzenie faktury lub noty dotyczącej obrotu z zagranicą (WNT) od 10 zł
Przygotowanie i ekspediowanie przesyłki poleconej (np. wysyłka deklaracji) do 10 zł
Za deklarację roczną podsumowującą obliczenie podatku od wynagrodzeń pracowników jednorazowo za cały rok podatkowy 120 zł lub po 10,00 zł w każdym miesiącu z wyrównaniem po zakończeniu roku
Za miesięczne rozliczenie przedsiębiorcy w podatku dochodowym (podsumowanie miesiąca i ewentualne ustalenie kwoty podatku do zapłaty jako zaliczki) od 10 zł od jednej osoby / podatnika
Deklaracja typu PIT-11 / 8b, PIT-40 od 50 zł od jednej osoby
Za każdą deklarację typu: VAT-7, VAT-7K, AKC, informacja kwartalna, PCC itp. od 50 zł
Zamknięcie roku podatkowego (podsumowanie) oraz sporządzenie dowolnego zeznania od 90 zł od osoby plus od 10 zł za każdy załącznik do tego zeznania
Sporządzenie aktualizacji danych (w VAT, itp.) wraz z załącznikami od 40 zł od dokumentu
Sporządzenie dowolnej treści zaświadczenia dotyczącego podatnika lub pracownika od 20 zł
Sporządzenia wzoru typowej umowy (np. o pracę, zlecenia, najmu) od 50 zł za każdą stronę

- podane ceny są cenami w kwocie netto (bez podatku VAT)
W ostatecznej cenie usługi zawarte są także bezpłatne świadczenia dodatkowe (np. obsługa prawna w podstawowym zakresie, archiwizacja danych w formie elektronicznej, uczestniczenie w kontroli podatkowej). Upusty i rabaty mogą być ustalone odrębnie między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą jeżeli wartość usługi za jeden miesiąc przekracza stale w kwocie netto 1.000,00 zł.


Kancelaria RP

Rodzaj usługi Cena
Ustna porada prawna bez badania treści dokumentów od 30zł
Ustna porada prawna połączona z zapoznaniem się z treścią dokumentów od 50zł
Jedna godzina dyżuru w siedzibie przedsiębiorcy (klienta) od 100zł
Jedna strona umowy od 50zł
Jedna strona opinii prawnej od 100zł
Sporzadzenie pozwu w postepowaniu upominawczym od 200zł
Sporządzenie wniosku ezgekucyjnego od 100zł

- podane ceny są cenami w kwocie netto (bez podatku VAT)