Kompleksowa obsługa księgowa i prawna przedsiębiorców

Biuro Rachunkowe

Obowiązek kontaktowania się z administracją skarbową i ZUS pozostaw nam, podobnie jak uczyniło to już ponad 100 naszych Klientów. Jesteśmy w tym skuteczni i bezbłędni od ponad 20 lat.

 • prowadzenie wszelkich ksiąg i rejestrów dla celów podatkowych;
 • ustalanie obowiązku podatkowego (czy dane zdarzenie rodzi obowiązek podatkowy);
 • ustalanie podstaw opodatkowania (w wyłączeniem: ceł, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn, podatku rolnego i leśnego);
 • obliczanie kwot podatków;
 • reprezentowanie przez organami skarbowymi (w każdej instancji);
 • sporządzanie pism, wyjaśnień, odwołań;
 • prowadzenie (w systemie elektronicznym PŁATNIK) rozliczeń z ZUS (tak osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracowników i zleceniobiorców);
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników;
 • Specjalizacja:

  • podatek VAT
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  • analizy finansowe przedsiębiorstw

  Kancelaria Radcy Prawnego

  Grzegorz Śliwa (wpisany na listę radców prawnych pod numerem Kt-B-0318) od 25 lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców. Zaufaj profesjonaliście. Każdą ważną sprawę warto skonsultować przed podjęciem decyzji.

 • sporządzanie umów innych niż wymagających zachowania formy aktu notarialnego;
 • analiza prawna wszelkich dokumentów (w tym umów);
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • udzielnie porad prawnych;
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w toku postępowań egzekucyjnych;
 • windykacja i restrukturyzacja wierzytelności;
 • pomoc w powoływaniu i przekształcaniu podmiotów gospodarczych;
 • sporządzanie projektów dokumentów korporacyjnych (uchwał, regulaminów);
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w oparciu o stosowną umowę;
 • Specjalizacja:

  • prawo cywilne procesowe i materialne
  • prawo obrotu gospodarczego;
  • prawo bankowe
  • prawo ochrony konkurencji i własności intelektualnej
  • prawo pracy
  • prawo podatkowe

  Kancelaria podatkowa

  Lucyna ŚLIWA i Grzegorz ŚLIWA od 20 lat stoją na straży poszanowania praw Podatnika. Swoje rozliczenia i spory z administracją skarbową powierz specjalistom.