Tajemnica zawodowa

Powierz nam swoje sprawy bez obawy o ujawnienie danych o prowadzonych operacjach gospodarczych i operacjach księgowych.
Nawet organy państwa nie mogą żądac ich ujawnienia.
Tylko z nami jesteś bezpieczny.

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego i zawodu radcy prawnego jest związane z obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych od Klientów.
Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Biura Rachunkowego.
Zatem ani organy skarbowe ani organy ścigania (policja, prokurator) nie mogą pozyskać żadnych informacji o Kliencie np. w drodze przesłuchania świadka w osobie radcy prawnego, doradcy podatkowego lub ich pracowników.

Obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej nie mają osoby prowadzące biura rachunkowe w oparciu o wpis na listę osób uprawnionych prowadzoną przez Ministra Finansów.
Grzegorz Śliwa